Biodiversitet i børnehøjde

Årets tema for naturvejledernes populære Krible Krable-projekt er forskel-lighed. Nu gælder det om at få øje på store og små forskelle og ligheder blandt naturens mylder af smådyr og insekter. Målet er at inspirere lærere, pædagogisk personale og forældre til at tage med børnene på små ekspeditioner i naturen og undersøge mangfoldigheden med en såkaldt Børne Bioblitz. 

Myrebladbille, syvplettet mariehøne, blodplet og stribetæge. Alle har de eet tilfælles. For ikke at blive ædt bærer de skræmmefarven rød. Alligevel er de små dyr forskellige. Nogle har prikker, nogle har striber, andre er giftige og har lange antenner. Alt sammen særpræg for at leve og overleve i den danske natur.

Årets tema i Naturvejledning Danmarks Krible Krable univers er forskellighed. Det betyder, at små forskere i dagtilbud og indskoling kan blive kloge på forskelle og ligheder mellem alverdens smådyr i nærområdet.

Der findes mere end 40.000 arter af planter og dyr i Danmark, ingen kender dem alle. Men ved at tælle ben, antenner og øjne, se på former, farver og størrelser kan man sammenligne dyrene og se de små forskelle og ligheder der viser, hvilken art det er.

Små forskere i naturen

Man behøver ikke kende en masse arter på forhånd, lover projektleder og naturvejleder i Krible Krable universet, Kari Hald. Alle kan være med uanset forudsætninger:

– Start med at opdage de små forskelle, som viser, om det er to dyr af samme art, eller om I faktisk har fundet to forskellige slags. Denne øvelse og evnen til at få øje på forskellige og ligheder er grundlaget for naturfaglig dannelse. Og det er de iagttagelser, som kan lede hen imod svaret på det mest almindelige spørgsmål: Hvad er det?

Kari Hald understreger, at selvom man ikke altid kan få det nøjagtige svar på det spørgsmål, har børnene fået en erkendelse af, at der er mange forskellige dyr derude.

– Vi håber at vi med årets inspirationsmaterialer og aktiviteter kan så et frø hos børnene, der sidenhen kan spire og gro til en forståelse af de store udfordringer i vores verden lige nu med mange truede arter og biodiversitet, der forringes.

Lokal Bioblitz

Det pædagogiske personale og lærerne opfordres til at afholde en lokal Børne Bioblitz, et slags øjebliksbillede af, hvor mange smådyr, der er i et bestemt område på et bestemt tidspunkt, eventuelt i samarbejde med den lokale naturvejleder.

Det kan være i maj, når startskuddet lyder for årets Krible Krable projekt, at voksne og børn går ud og leder efter de spændende dyr sammen, eller det kan være senere på året. Det gælder om med net, glas, fælder, rysteduge og andre materialer at finde så mange forskellige dyr som muligt i skolegården, ved den lokale sø, i skoven, på legepladsen, i parken eller måske bare i et enkelt træ.

Gratis hjælp

Der er masser af hjælp at hente til ekspeditionen. Til årets tema forskellighed er der udviklet pædagogisk materiale, man kan bestille i Krible Krable-universet. Aktivitetsforslagene rummer mulighed for at arbejde med alle 6 læreplanstemaer for dagtilbud samt med fælles mål for indskolingen.

– Vi håber at børnene med en legende tilgang får åbnet øjnene for, hvordan man selv påvirker naturen. Når vi opøver barnets evne til at være opmærksom på detaljer, ligheder og forskelle kan de også undersøge, hvordan dyrene indgår i omgivelserne, hvad vi kan gøre for, at de trives, hvordan vi passer bedst på dem og forstår mangfoldighed og livsformer, siger Kari Hald.

Og selvfølgelig skal man huske at sætte dyrene fri igen, hvor man fandt dem, når man er færdig med at undersøge dem.

Brug naturvejlederen

Det kan være en god idé at henvende sig til den lokale naturvejleder for at få hjælp, inden man tager på Børne Bioblitz. De naturvejledere, der har meldt sig til årets tema, råder over det udstyr, man kan få brug for til natur-ekspeditionen, fx insektsugere, lup og små beholdere med låg. Desuden afholder naturvejlederne ca. 550 Krible Krable arrangementer til dagtilbud, indskoling og børnefamilier.

Naturvejledning Danmark forventer, at omkring 75.000 børn deltager i Krible Krable aktiviteterne over hele Danmark. Krible Krableprojektet er udviklet af Naturvejledning Danmark i samarbejde med DR Ramasjang, og er støttet af Novo Nordisk Fonden fra 2019-2022 med en donation på 17 mio. kr.

Sådan gør du:

www.kriblekrable.dk kan du fra 1. marts bestille gratis materialer til årets tema:

ForskelLighed – et inspirationshæfte om at se forskelle og ligheder mellem dyr og de grupper, de tilhører. Her findes også et væld af idéer til aktiviteter om dyrene.

Forskellighedsdug – en dug, der guider børn og voksne til at lægge mærke til de små forskelle og ligheder, der tilsammen kan give et fingerpeg om, hvilket dyr det drejer sig om.

Vejledning i Børne Bioblitz – hvor det gælder om at finde flest forskellige arter mere end at artsbestemme

Damen der blev et træ – en højtlæsningsbog skrevet og illustreret af Dorte Abrahamsen om en vild have, som damen ville give en kærlig hånd. Bogen kan børnene få med hjem til deres familier.

Henvend dig eventuelt til din lokale naturvejleder for inspiration, råd og vejledning.