Odense kommune, Ejerslykkeskolen, 2b., Maj Nedergaard

Projektet har fået tildelt en delt 1. plads i kategorien 2. – 3. klasse

 

Projektet er et fint gennemarbejdet forløb, med fokus på Mikroforsker-metoden. Der benyttes flere kategorier af undersøgelsesmetoder i sammenhæng med elevernes undringsspørgsmål.

I projektet er der en fin elevinddragelse og god oplevelse af at eleverne får mulighed for at undre sig og træffe egne valg.

Forløbet starter op med rigtig god undren rammesat i forhold til snegles bevægelsesmønster, naturoplevelser og brug af sommerfugle lokkesnore. Undringsspørgsmålene bliver guidet og udvalgt, det er dog uklart om det er eleverne der har udvalgt undringsspørgsmålet eller om denne udvælgelse var lærerstyret.

Der benyttes relevante undersøgelsesmetoder, herunder research (kilder), observationer (larve) og eksperimenter (lokkesnore, UV-lys, UV-maling). Der er en god sammenhæng mellem det valgte undringsspørgsmål og selve undersøgelserne. Særligt undersøgelsen af UV-malede blomster i skolegården er inspirerende og virker som om den har været motiverende for eleverne. Endvidere er der en god opsamling af resultaterne af undersøgelserne.

‘Fortæl det videre’ udgøres af en rapport, på grund af Covid-regler var mundtlig formidling ikke mulig. Der savnes dog en større udfoldelse af dette trin, fx præsentation af undersøgelser eller modeller.

Projektet er inspirerende og et fint eksempel på undersøgende naturfagsundervisning. Stort tillykke til de involverede lærere og elever.

Se rapporten ved at klikke på billedet.