Lyngby-Taarbæk kommune, Engelsborgskolen, Lyngby, 1.B, Karen K. Andersen

Projektet har fået tildelt en 1. plads i kategorien 0. – 1. klasse

 

Projektet illustrerer en meget eksemplarisk måde at arbejde med Mikroforsker-metoden på. Der er arbejdet meget rigtig fint med forforståelse og begrebsafklaring under hensyntagen til en forskelligartet elevgruppe. På den måde har eleverne et godt afsæt for det videre arbejde. Dernæst er der arbejdet med dét at undre sig for herigennem at åbne op for elevernes undringsspørgsmål. I fællesskab er blevet fokuseret på udvalgte spørgsmål om frøer. Hele vejen igennem projektet er der taget afsæt i elevernes spørgsmål, og det er tydeligt, hvordan arbejdet er stilladseret af læreren, uden at det er blevet lærerstyret.

Forskellige undersøgelsesmetoder og tilgange til de enkelte spørgsmål styrker arbejdet med mikroforskermetoden. Klassen har inddraget matematik i deres arbejde, hvilket får undersøgelserne til at stå rigtig stærkt. Det gælder både i fasen med at formulere hypoteser og i planlægningen og udførelsen af de konkrete undersøgelser. På samme måde styrker det projektet, at rammesætningen af gruppearbejdet, fx i form af forskellige roller, har været tydelig.

Samarbejdet med den lokale naturvejleder er med til at løfte projektet, og hvor naturvejlederens rolle har været at inspirere til arbejdet med mikroforskermetoden.

Modelleringskompetencen kommer tydeligt frem i elevernes arbejde med data og databehandling, og det er imponerende, hvad eleverne formår at arbejde med.

Formidlingen til andre er sket gennem egne rapporter med fine illustrationer. Disse er præsenteret for elevernes egne forældre.

Projektet viser, hvordan man kan lykkes med at arbejde med mikroforskermetoden med de yngste skoleelever og kan tjene som stor inspiration til andre klasser. Der er arbejdet meget flot med metoden, og den kompetencebaserede naturfagsundervisning sprudler og kan ikke undgå at motivere eleverne til videre fordybelse i naturfaglige spørgsmål.

Stort tillykke til de involverede lærere og elever.

Se rapporten ved at klikke på billedet.