På temadagen ”Liv og død i børnehøjde” sætter vi fokus på børns forståelse af livet og døden. Vi kigger også nærmere på vores egne forestillinger og sammen finder vi veje til, hvordan vi bedst kan møde børnene, der hvor de er.

Underviser på dagen er familie- og psykoterapeut Line Bundgård-Poulsen, der har et stort bankende hjerte for børn og unge, og hvordan vi som voksne kommunikerer de besværlige følelser og oplevelser med dem.

Program:

9:00   Morgenbrød og kaffe/the

9:30   Velkommen
Familie- og psykoterapeut Line Bundgård-Poulsen

10:00   Oplæg: Børns forståelse af døden.

10:30   Gruppearbejde
Deltagernes erfaringer med samtalen om liv og død med børn.

11:30   Plenum. Hvad lærte I om og af hinanden?

12:00   Frokost.

12:45   Tanker og forestillinger om døden
Først med dig selv, så med en ven og sidst i plenum.

13:30   Oplæg: Følelser der kan komme i spil.

14:30   Kort kaffe og snack

14:45   Afrunding, spørgsmål og afslutning.

Underviser:

Line Bundgård-Poulsen er 55 år, mor til 2 voksne døtre og uddannet håndarbejdslærer og familie- og psykoterapeut. Hun har et stort bankende hjerte for børn og unge, og hvordan vi som voksne kommunikerer de besværlige følelser og oplevelser med dem.

Hun er selvstændig psykoterapeut og arbejder desuden med børne- og familiegrupper for Børnecancerfonden og Foreningen Cancerramte Børn, og underviser på Psykoterapeutisk Institut i København.