Krible Krable Kursuspulje 2020

Så er der åbent for ansøgning af tilskud til afholdelse af kurser.

Kurserne skal stiles til pædagogisk personale på 0-6-årsområdet eller lærere og pædagoger i indskolingen – 0.-3. klasse.

Målet med kurserne er, at naturvejledere hjælper med at klæde pædagoger og lærere på til at arbejde nysgerrigt og undersøgende med emnet “Krible Krable”. Kurserne skal inspirere til aktiviteter og tværfagligt arbejde, skabe mulighed for erfaringsudveksling og ikke mindst etablere kendskab til den lokale naturvejleder og Krible Krable-projektet som helhed.

Krible Krable samarbejder med Center for Børn og Natur og de tilbyder som en del af ”Kom med ud” projekter at komme ud på kurserne med et oplæg på ½-1 time om brug af naturen i daginstitutioner. Niels Ejby-Ernst eller en af hans kolleger, tilbyder gratis at komme ud på kurser for pædagogisk personale i daginstitutioner. Fokus for oplægget aftales ud fra hvad der passer til jeres kursusindhold. Læs mere om muligheden her. (link til pdf-fil)

Økonomi:
Puljen for 2020 udgør kr. 800.000, – Du kan ansøge om op til 10.000 kr. i støtte til dine Krible Krable kurser. Hver arbejdsplads kan max tildeles 10.000 kr. i støtte.

Pengene kan bruges til grej, transport, honorar, lønkroner eller andre relevante udgifter i forbindelse med kurset.

Vi støtter især gerne:

 • Kurser der har fokus på science og naturvidenskabelige tilgang til Krible Krable universet. Gerne med udgangspunkt i Mikroforskermetoden (NysgjerrigPer)
 • Nye former for kurser der er tæt knyttet til den daglige praksis
 • Kurser der tilbydes i kommuner der ikke har en naturvejleder ansat
 • Naturvejledere der går sammen i kursus-karavaner

Du kan søge hvis:
Du er uddannet naturvejleder eller du er medlem af naturvejlederforeningen og kan dokumentere at du har tilsvarende kvalifikationer.

Søg puljen i formularen til højre.

Søg her

Vi søger arbejdskraft!

EVENTS:

Krible Krable deltager med en stand ved Danmarks Læringsfestival og Big Bang foråret 2020. Vi søger naturvejledere der gerne vil hjælpe os med at skabe liv og aktivitet på standen. I 2020 vil fokus være på at introducere de besøgende til Mikroforsker Metoden og konkurrencen som kører fra skolestart til efterårsferien. Derudover præsentation af Krible Krable projektet og Naturvejlederforeningens arbejde generelt.

HVIS du er interesseret i at være med, så skrive en mail til kriblekrable@natur-vejleder.dk

Danmarks Læringsfestival den 4. – 5. marts 2020
Krible Krable har købt en stand i den gratis udstilling som skal bemandes fra kl. 9 – 16. begge dage.

Vi søger to personer til at hjælpe os med at skabe aktivitet i standen og tilbyder en konferencebillet som betaling.

I skal regne med at stå i standen ca. 2 x 3 timer.

Læs mere her: https://danmarkslaeringsfestival.dk/

Big Bang den 18. – 19. marts 2020
Krible Krable bliver flot eksponeret på Big Bang 2020. Vi har fået et værksted i messehallen og skal stå for to workshops om onsdagen.

Vi søger to personer, der kan hjælpe os med at skabe aktivitet i værkstedet og tilbyder en fuld billet til Big Bang konferencen, som allerede er udsolgt.

I skal regne med at stå i værkstedet ca. 2 x 3 timer.

KONSULENT TIL DR RAMASJANG/ MIKROMAKKERNE

Krible Krable samarbejder med DR Ramasjang og udvikler hvert år 5 børneudsendelser – Mikromakkerne: https://www.dr.dk/drtv/saeson/mikromakkerne_105276

Hertil søger vi en naturvejleder der kan fungere som konsulent på produktionen i 2020 på de udsendelser der vises i 2021.

BEMÆRK: Det endelige jobopslag vil komme ud i starten af året. Men her er foreløbigt overskrifter på opgaven og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til opgaven.

Opgaven:

 • Udvikle indhold på de fem udsendelser i samarbejde med redaktør og producent.
 • Finde relevante biotoper tæt på Århus hvor redaktionen for Ramasjang har til huse.
 • Skabe et tillidsfuldt og motiverende samarbejde med de to børn som er udvalgt til udsendelserne
 • Deltage med hjælp og vejledning på optagerdagene.

Kompetencer:

 • Stort kendskab til og faglig viden om almindelige små dyr i den danske natur
 • Kreativitet i formidlingen af dyrene
 • God til at skabe en tryg relation til børn.

Opgaven:

 • Anslået til ca. 3 ugers arbejde – ikke sammenhængende og fordelt over ca. 2 måneder.
 • Betaling: kr. 500,-/time, kørsel og eventuelt overnatning.

Tjek kalenderen for gode tilbud

Gode tilbud og ting der sker som er relevante for jer som arbejder med børn i naturen og deres møde med dyr.

Se kalender