Kursuspulje

Krible Krable Kursuspulje 2020

Så er der åbent for ansøgning af tilskud til afholdelse af kurser.

Kurserne skal stiles til pædagogisk personale på 0-6-årsområdet eller lærere og pædagoger i indskolingen – 0.-3. klasse.

Målet med kurserne er, at naturvejledere hjælper med at klæde pædagoger og lærere på til at arbejde nysgerrigt og undersøgende med emnet “Krible Krable”. Kurserne skal inspirere til aktiviteter og tværfagligt arbejde, skabe mulighed for erfaringsudveksling og ikke mindst etablere kendskab til den lokale naturvejleder og Krible Krable-projektet som helhed.

Krible Krable samarbejder med Center for Børn og Natur og de tilbyder som en del af ”Kom med ud” projekter at komme ud på kurserne med et oplæg på ½-1 time om brug af naturen i daginstitutioner. Niels Ejby-Ernst eller en af hans kolleger, tilbyder gratis at komme ud på kurser for pædagogisk personale i daginstitutioner.

Fokus for oplægget aftales ud fra hvad der passer til jeres kursusindhold.
Læs mere om muligheden her.

Økonomi:
Puljen for 2020 udgør kr. 800.000, – Du kan ansøge om op til 10.000 kr. i støtte til dine Krible Krable kurser. Hver arbejdsplads kan max tildeles 10.000 kr. i støtte.

Vi har i denne omgang nogle helt præcise måltal, som vi skal leve op til over for Novo Nordisk Fonden, og det betyder i runde tal, at et kursus til ca. 30 personer udløser 8.000 kr. for at kunne nå op på de ca. 3000 deltagere, vi har lovet i ansøgningen.

Pengene kan bruges til grej, transport, honorar, lønkroner eller andre relevante udgifter i forbindelse med kurset.

Vi støtter især gerne:

  • Kurser der har fokus på science og naturvidenskabelige tilgang til Krible Krable universet. Gerne med udgangspunkt i Mikroforskermetoden (NysgjerrigPer)
  • Nye former for kurser der er tæt knyttet til den daglige praksis
  • Kurser der tilbydes i kommuner der ikke har en naturvejleder ansat
  • Naturvejledere der går sammen i kursus-karavaner

Du kan søge hvis:
Du er er medlem af naturvejlederforeningen.
Du skal enten være uddannet naturvejleder eller kunne dokumentere, at du har tilsvarende kvalifikationer.