Kursuspulje

Sidste nyt i 2020

Vi har været i dialog med Novo Nordisk Fonden om tilpasning af kursuspuljen efter de behov og ønsker, vi har hørt fra jer. Herunder de nye veje ind til puljen i stikord.

Den traditionelle pulje

Nu kan du søge igen, også selvom du tidligere i år allerede har fået bevilliget et tilskud. Og vi øremærker en del af puljen til selvstændige naturvejledere, der arrangerer kurser i kommuner uden naturvejledere tilknyttet.

Sidemandsoplæring

Er kurser der foregår på deltagernes hjemmebane: i institutionen eller på skolen i deltagernes hverdag og gerne med børn. Bemærk, at den økonomiske ramme her er 5.000 kr. pr. kursus.
Læs mere om sidemandsoplæring.

Anderledes kursusformer

Har du ideer til anderledes kursusformer, som ikke helt passer ind i rammen for den traditionelle pulje, så er der nu mulighed for at søge om tilskud til disse. Det kunne være fx være kurser på video eller sidemandsoplæring.

Særlig indsats overfor pædagoguddannelsen

En del af kursuspuljen øremærkes til at få flere naturvejledere til at gennemføre kurser for studerende på pædagoguddannelsen i samarbejde med de lokale professionshøjskoler.  I vil høre mere om initiativet senere.
Læs mere om de nye muligheder.

FÅ ET GRATIS OPLÆG PÅ DIT KURSUS

Krible Krable samarbejder med Center for Børn og Natur og de tilbyder som en del af ”Kom med ud” projekter at komme ud på kurserne med et oplæg på ½-1 time om brug af naturen i daginstitutioner. Niels Ejby-Ernst eller en af hans kolleger, tilbyder gratis at komme ud på kurser for pædagogisk personale i daginstitutioner.

Fokus for oplægget aftales ud fra hvad der passer til jeres kursusindhold.
Læs mere om mulighederne.

Hvem kan søge:

  • Du skal være medlem af Naturvejledning Danmark for at søge om tilskud til at afholde Krible Krable-kurser.
  • Du skal være uddannet naturvejledere eller kunne dokumentere en uddannelse, der har givet dig lignende kompetencer.

Hvornår kan du søge:

Du kan søge fra 1. november året før dit kursus er planlagt og til 1. november samme år. For eksempel hvis dit kursus afholdes i 2021, kan du allerede søge tilskud fra 1. november 2020. Sidste udkald for ansøgning om tilskud til afholdelse af kursus i 2020 er 1. november 2020. Hvis du får en bevilling, skal kurset afholdes det år, som er angivet i din ansøgning. Hvis det mod forventning ikke lykkes at afholde kurset i det planlagte år, bortfalder bevillingen i det pågældende år. Du er velkommen til at sende ansøgningen igen for det følgende år.

Behandling af ansøgninger

Vi behandler indkommende ansøgninger ved udgangen af hver måned. Når et kursustilskud er godkendt modtager du et bevillingsbrev med vigtige informationer. Vi går meget gerne i dialog med dig om din ansøgning både før og efter. Formålet er, at sikre sammenhæng mellem dine planer og de kriterier/mål der er sat op for kursuspuljen.

Afrapportering og udbetaling af tilskud

Så snart kurset er afholdt, afrapporteres deltagerantal og kursusprogram uploades her: https://kriblekrable.dk/affrappotering/   Send derefter faktura på det bevilliget beløb. Det skal fremgå af teksten, hvilket kursus og sted/arrangør, det drejer sig om. Faktura fremsendes senest 2 uger efter kursets afholdelse og inden 1. december.
Læs hvordan du afregner med Krible Krable.

BEMÆRK:

  • Tilskuddet ydes til reduktion af deltagerpris og er derfor fritaget for moms.
  • Tilskuddet kan bruges til grej, transport, honorar, lønkroner eller andre relevante udgifter i forbindelse med kurset.