Kursuspulje 2022

Søg om tilskud til kurser i 2022

Kursuspuljen 2022 har tre indgange; traditionelle kurser, sidemandsoplæring og en pilotindsats overfor pædagog- og pædagogisk assistentuddannelsen.

Traditionelle kurser: Du kan søge optil kr. 10.000,- i tilskud til at afholde et klassisk kursus med ca. 20 – 25 deltagere. Kursus karavaner er velkomne!

Økonomisk ramme: kr. 300.000,-

Sidemandsoplæring: Du kan søge om tilskud til 2 x sidemandsoplæringsforløb á 5000,-. Et sidemandsoplæringsforløb består både af naturvejledning med børn og aktiviteter, opgaver o.l. til kursisterne før, under og efter naturvejledningen med børn. Af ansøgningen skal det fremgå, hvordan du har planlagt forløbet før, under og efter.

Økonomisk ramme maks. kr. 200.000,-

Samarbejde med pædagoguddannelsen: I 2021 gennemfører vi et pilotprojekt med udvalgte naturvejledere fordelt over hele landet og  lokale uddannelsesinstitutioner der uddanner pædagoger og pædagogiske assistenter.

Økonomisk ramme maks. kr. 200.000,-

Du kan søge..

… tilskud til èt traditionelt kursus OG 2 x sidemandsoplæringsforløb.

FÅ ET GRATIS OPLÆG PÅ DIT KURSUS

Krible Krable samarbejder med Center for Børn og Natur og de tilbyder som en del af ”Kom med ud” projekter at komme ud på kurserne med et oplæg på ½-1 time om brug af naturen i daginstitutioner. Niels Ejby-Ernst eller en af hans kolleger, tilbyder gratis at komme ud på kurser for pædagogisk personale i daginstitutioner.

Fokus for oplægget aftales ud fra hvad der passer til jeres kursusindhold.
Læs mere om mulighederne.

Hvem kan søge:

  • Du skal være medlem af Naturvejledning Danmark for at søge om tilskud til at afholde Krible Krable-kurser.
  • Du skal være uddannet naturvejledere eller kunne dokumentere en uddannelse, der har givet dig lignende kompetencer.

Hvornår kan du søge:

Du kan søge fra 1. november året før dit kursus er planlagt og til 1. november samme år. For eksempel hvis dit kursus afholdes i 2022, kan du allerede søge tilskud fra 1. november 2021. Sidste udkald for ansøgning om tilskud til afholdelse af kursus i 2021 er 1. november 2021. Hvis du får en bevilling, skal kurset afholdes det år, som er angivet i din ansøgning. Hvis det mod forventning ikke lykkes at afholde kurset i det planlagte år, bortfalder bevillingen i det pågældende år. Du er velkommen til at sende ansøgningen igen for det følgende år.

Behandling af ansøgninger

Vi behandler indkommende ansøgninger én gang om måneden.
Bemærk derfor, at der kan være op til en måneds behandlingstid!
Når et kursustilskud er godkendt modtager du et bevillingsbrev med vigtige informationer. Vi går meget gerne i dialog med dig om din ansøgning både før og efter. Formålet er, at sikre sammenhæng mellem dine planer og de kriterier/mål der er sat op for kursuspuljen.

Afrapportering og udbetaling af tilskud

Så snart kurset er afholdt, afrapporteres deltagerantal og kursusprogram uploades her: https://kriblekrable.dk/affrappotering/   Send derefter faktura på det bevilliget beløb. Det skal fremgå af teksten, hvilket kursus og sted/arrangør, det drejer sig om. Faktura fremsendes senest 2 uger efter kursets afholdelse og inden 1. december.
Læs hvordan du afregner med Krible Krable.

BEMÆRK:

  • Tilskuddet ydes til reduktion af deltagerpris og er derfor fritaget for moms.
  • Tilskuddet kan bruges til grej, transport, honorar, lønkroner eller andre relevante udgifter i forbindelse med kurset.