Inspiration & vejledninger

OBS – Du kan søge på siden ved at trykke Ctrl + F

Her kan du finde vejledninger til udprint og uddeling samt raktiske ”gør-det-selv”-instruktioner.

Her er også inspiration til forløb og aktiviteter.
Der er faktaark om smådyr, om bihoteller, idéer til lege og meget andet godt.

10 idéer

Ark med 10 sjove krible krable oplevelser for børn og voksne.

Bestøvende insekter

Ark til afkrydsning af de insekter I finder.

Bevægelseslege

Hæfte med idéer til Krible Krable bevægelseslege
12 sider, A4

Bevægelseslege

Idéer til 5 Krible Krable bevægelseslege

Bænkebidergraf

Skema til at føre statistik med fangsten af bænkebidere.

Bænkebiderobservationsskema

Ark til at beskrive de bænkebidere man finder.

Bænkebider tegn og fortæl

Ark hvor man kan skrive en kort historie om sin bænkebider

Bænkebiderforløb

Ark med et helt bænkebiderforløb
4 sider, A4

Design et Krible Krable dyr

Ark med idé til kreativ bearbejdning af krible Krable dyr.

Bestøvende insekter

Et ark man kan bruge til at iagttage sit krible Krable dyr

Dyst mod dyrene

Ark med forslag til hvordan man kan dyste mod dyrene.
6 sider, A4

Ederkopterraium

Vejledning til at indsamle og holde edderkopper.
2 sider, A4

Faldfælde

Vejledning til at indsamle Krible Krable dyr ved hjælp af en faldfælde

Fang flyvende insekter

Vejledning til at indfange flyvende insekter

Flydende skøjteløber

Vejledning til at lave sin egen flydende skøjteløber.

Fortæl og tegn et dyr

Ark til at skrive en lille historie om sit dyr

Edderkopterning

Ark med fotos der kan anvendes til at lave en edderkopterning.
6 sider, AA

Fra lille til stor

Undervisningsforløb for 0.-2. klasse

Frøbomber

Vejledning til at lave sine egne frøbomber.

Krible Krable Grejkasse, land

Indholdsfortegnelse

Krible Krable Grejkasse, vand

Indholdsfortegnelse

Insekter og bestøvning

Opsummering af den naturfaglige vidensdelingsdag

Insekters forvandling

Forklaring på fuldstændig og ufuldstændig forvandling.

Insektsuger

Vejledning til at lave og anvende en insektsuger med glas.

Insektsuger

Vejledning til at lave og anvende en insektsuger med to slanger.

Kartoffelfælde

Vejledning til at lave og anvende en kartoffelfælde.

Science-tilgangen

En pædagogiske ”to-do-liste”.

Terning

Tegninger til brug på en Krible Krable terning.
6 sider, A4

Terning

Vejledning til at lave en stor Krible Krable terning.

Bænkebider krea

Vejledning til at lave din egen bænkebider.
25 ens sider, A4

Livscyklusleg; sommerfugl

Oplæg til en leg om sommerfuglens livscyklus.
3 sider, A4

Lok dyr til

Vejledning til, hvordan man kan lokke smådyr til ved at overdække jorden.

Melorm

Vejledning til, hvordan man holder melorm.

Melorm

Vejledning til, hvordan man holder melorm.

Minibioblitz

Vejledning til, hvordan man kan gennemføre en minibioblitz.
2 sider, A4

Mit Krible Krable dyr

Skema til beskrivelse af et Krible Kable dyr.

Bænkebider

Faktaark fra DN, Naturkatapulten, om bænkebideren.

NysgerrigPer-metoden

En kort beskrivelse af de 6 trin i NysgerrigPer-metoden.

Regnorm

Inspiration til et forløb med regnorme.
3 sider, A4

Rystemetoden

Vejledning til, hvordan man kan ryste smådyr ned fra træer og buske.

Smådyrsjagt

Vejledning til, hvordan man kan finde smådyr under sten og grene.

Smådyrsterrarie

Vejledning i, hvordan man kan lave et terrarie og holde smådyr.
2 sider, A4

Snegl; aktiviter og ord

Ark med fokusord og idéer til aktiviteter med snegle.
2 sider, A4

Stjerneløb

Inspiration til et stjerneløb der fokuserer på Krible Krable dyr.
6 sider, A4

Sukkerlokning af sommerfugle

Vejledning til, hvordan man kan sukkerlokke sommerfugle.

Blomst; tværsnit

Tværsnit af blomst fra Skoven i skolen.

Forunderlig haletudse-forvandling

Vejledning i at indrettet et godt haletudse-akvarium.

Vandhulsakvarie

Vejledning i at etablere og passe et vandhuldsakvarie.

Sommerfuglekort, A5

Tillæg til sommerfuglehæftet.
Fotos af 16 sommerfugle, der må printes ud og bruges til de lege, der er beskrevet i hæftet.
Det kan være en god idé, at laminere dem.
8 A4 sider

Sommerfuglekort 1-8, A7

Tillæg til sommerfuglehæftet.
Fotos af 8 sommerfugle, der må printes ud og bruges til de lege, der er beskrevet i hæftet.
Det kan være en god idé, at laminere dem.
2 A4 sider, forside og bagside

Sommerfuglekort 9-16, A7

Tillæg til sommerfuglehæftet.
Fotos af 8 sommerfugle, der må printes ud og bruges til de lege, der er beskrevet i hæftet.
Det kan være en god idé, at laminere dem.
2 A4 sider, forside og bagside

Sommerfuglelokning

Vejledning til sommerfuglelokning om dagen og om natten.
2 A4 sder

Udgivelser

OBS – Du kan søge på siden ved at trykke Ctrl + F

Her kan du finde udgivelser fra Krible Krable: hæfterblade og plakater til download.
De trykte hæfter kan bestilles her, så længe lager haves.

Det er også her, at du kan finde en liste over indholdet i Krible Krable-kasserne.

Damen der blev et træ

Her er en vild fortælling om damen Oda, der ville give sin have en kærlig hånd.
Det gik ikke helt, som hun havde tænkt sig.
36 A4 sider

Forskellighed

Et hæfte om at være opmærksom på ligheder og forskelle ved smådyr.
68 A4 sider

Forskellighedsdug

En oversigt, der fokuserer på ligheder og forskelle blandt Krible Krable-dyr, og indbyder til samtale om dyrenes udseende.
A3

Logbogsark til forskellighedsdug

Et logbogsark, hvor man kan indtegne elle afkrydse sine iagttagelser for hvert enkelt dyr.
A4

Forskellighedsdug med skæremærker

A0 trykklar fil med 10mm beskæring og skæremærker, hvis man selv ønsker at få trykt Forskellighedsdugen.

Udsnit af Forskellighedsdugen

De enkelte kategorier trukket ud på hvert sit A4 ark med hvid baggrund, lige til at printe ud og laminere.

Udsnit af Forskellighedsdugen

De enkelte kategorier trukket ud på hvert sit A3 ark med hvid baggrund, lige til at printe ud og laminere.

Vejledning til Forskellighedsdugen

Inspiration og forslag til, hvordan man kan anvende Forskellighedsdugen til at lave en Børne-Bioblitz.
2 A4 sider

Vejledning til at lave sin egen insektsuger

Se hvordan du selv kan lave to slags insektsugere sammenmed børene.
2 A4 sider

Vejledning til at lave sin egen insektsuger

Se hvordan du selv kan lave to slags insektsugere sammenmed børene.
Uden baggrundsfarve.
2 A4 sider

Mikroforsker i dagtilbud

Inspirationshæfte til voksne, der vil arbejde undersøgende med børn i dagtilbud,
40 A4 sider

På opdagelse i lys og skygge

KUN TIL DOWNLOAD
Hvilke Krible Krable-dyr lever hvor, og hvordan kan vi finde og undersøge dem?
25 A4 sider

Sommerfuglens forunderlige verden

Et inspirationshæfte til pædagogisk og didaktisk arbejde med sommerfugle i dagtilbud og indskoling.
52 A4 sider

Sommerfuglekort, A5

Tillæg til sommerfuglehæftet.
Fotos af 16 sommerfugle, der må printes ud og bruges til de lege, der er beskrevet i hæftet.
Det kan være en god idé, at laminere dem.
8 A4 sider

Sommerfuglekort 9-16, A7

Tillæg til sommerfuglehæftet.
Fotos af 8 sommerfugle, der må printes ud og bruges til de lege, der er beskrevet i hæftet.
Det kan være en god idé, at laminere dem.
2 A4 sider, forside og bagside

Sommerfuglekort 1-8, A7

Tillæg til sommerfuglehæftet.
Fotos af 8 sommerfugle, der må printes ud og bruges til de lege, der er beskrevet i hæftet.
Det kan være en god idé, at laminere dem.
2 A4 sider, forside og bagside

Sommerfuglelokning

Vejledning til sommerfuglelokning om dagen og om natten.
2 A4 sder

Mikroforsker - en metode og en børneforskerkonkurrence for 0. - 3. klasse

En vejledning i brug af mikroforskermetoden,
28 A5 sider

Mikroforsker arbejdsbog

En arbejdsbog til den enkelte elev, hvor de kan tegne og notere for hvert trin.
A4 format, 20 sider

Byg hoteller til vilde bier

Hæfte med inspiration til insekthoteller.
28 sider, A5.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Den levende legeplads A5

Hæfte med inspiration til, hvordan man får liv på legepladsen.
6 sider, A5.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Barnets bog

Krible Krable bog til det enkelte børnehavebørn.
16 sider, A5.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Levende læreplaner A4

Inspiration til, hvordan man kan bruge Krible Krable i det pædagogiske arbejde i daginstitutioner.
36 sider, A4.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Minibiotop A4

Et hæfte med info om hver minibiotop-plante.
Desuden tips til aktiviteter, der kan afprøves i forbindelse
med minibiotopen.
28 sider, A4.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Krible Krable temahæfte 2015

NATURvejleder;
Juni 2015, 24. årg, nr. 2
Temahæfte: Krible Krable
48 sider, A4.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Science temahæfte 2018

Et helt hæfte med fokus på Krible Krable og science.
48 sider, A4.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.
Kan bestilles hjem på det lokale bibliotek.

Krible Krable temahæfte 2019

NATURvejleder;
Juni 2019, 28. årg, nr. 1
Temahæfte: Krible Krable

Smådyr i saltvand

Plakat A3

Smådyr i ferskvand

Plakat A3

Smådyr i ferskvand

Plakat A4

Smådyr på land

Plakat A3

Smådyr på land plakat A4

Plakat A3

Smådyrsark landdyr

Ark med stregtegninger, A4

Smådyrsark vandhulsdyr

Ark med stregtegninger, A4

Smådyrsark saltvand

Ark med stregtegninger, A4

Smådyrsark saltvand

Ark med farvelagte tegninger, A4

Transmogrifmaskinen

Lærerhæfte
24 sider, A4.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Transmogrifmaskinen

Elevhæfte
16 sider, A4.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Vandhulsdetektiver

Elevhæfte
Praktiske tips og aktiviteter til en vandhulstur.
20 sider, A4.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Vandhulsdetektiver lærer A4

Lærerhæfte
Praktiske tips og inddragelse af Fælles Mål i forbindelse med en vandhulstur.
36 sider, A4.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Videndeling om kommunale pilotprojekter A5

En kort intro til Krible Krable pilotprojekter udført i 5 kommuner fra 2017-2018
24 sider, A5.
Det trykte hæfte kan bestilles så længe lager haves.

Vandhulsakvarie

Vejledning til oprettelse af et vandhuls arkvarium

Bevægelse og leg i naturen

Et hæfte med inspiration til Krible Krable-lege, 12 sider, A4

Krible Krable-Kasse, vand

Indholdsfortegnelse Krible Krable-Kasse, vand

Krible Krable-Kasse, land

Indholdsfortegnelse Krible Krable-Kasse, land

Pilotprojekt for kommuner

Folder med beskrivelse af vilkår for deltagelse i pilotprojetet.
4 sider, A5

Fotos til edderkopterning

Idéer og fotos til en edderkopterning

Projekter

OBS – Du kan søge på siden ved at trykke Ctrl + F

Her kan du finde rapporter og materialer udarbejdet i forbindelse med tidligere projekter så som: Bihotel og Minibiotop

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Daginstitution Bankager

Insekthotel Konkurrence maj 2018

100-Skoven på Hannæs Østerild Skole

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Børnehaven Mariehuset

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Boddum Ydby børnehave Frihaven

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Dagplejer Skjern

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Børnehaven Pyramiden

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Børnehaven Tyttebærhuset

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Breum skole

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Hornslet skole

Insekthotel Konkurrence maj 2018

Nørrebjergskolen

Pilotprojekt for kommuner

KribleKrable folder
4 sider, A5

Biotopvejledning overdrev og eng

Ark med vejledning i anlæggelse og pasning

Mikroforsker

OBS – Du kan søge på siden ved at trykke Ctrl + F

Her kan du finde materialer, der relaterer sig til Mikroforskermetoden og Mikroforskerkonkurrencen.

Materialerne kan også tilgås direkte fra menuen: Mikroforsker.

Mikroforsker i dagtilbud

Inspirationshæfte til vokse, der vil arbejde undersøgende sammen med børn i dagtilbud.
40 A4 sider

Mikroforsker - en metode og en børneforsker konkurrence for 0. - 3. klasse

En vejledning i brug af mikroforskermetoden
28 A5 sider

Mikroforsker arbejdsbog

En arbejdsbog til den enkelte elev, hvor de kan tegne og notere for hvert trin.
A4 format, 20 sider

Mikroforsker Proceskort

En pædagog-/lærervejledning i brug af brug af mikroforskermetoden.
Til brug i vuggestue, børnehave og indskoling. A6 format

Mikroforskerplakat

En plakat med visuel oversigt over metoden.
A1 format

Mikroforskerplakat

En plakat med visuel oversigt over metoden.
A4 format

1. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2021, 0.-1. klasse

Børnehaveklasse C på Langelinieskolen, København Ø,
Jesper B. Frandsen

2. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2021, 0.-1. klasse

1. klasse på Nørre Aaby Skole, Nørre Aaby
Linda Andersen

3. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2021, 0.-1. klasse

0.A på Solvangskolen, Farum,
Ingeborg Andersen

3. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2021, 0.-1. klasse

0.B på Solvangskolen, Farum,
Ingeborg Andersen

3. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2021, 0.-1. klasse

0.C på Solvangskolen, Farum,
Ingeborg Andersen

1. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2021, 2.-3. klasse

3. klasse på Astrup-Sønderskov Friskole, Hjørring
Marie Skjødt Axelgaard

2. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2021, 2.-3. klasse

3.a på Nymarkskolen, Slagelse
Hatun Bilgin Taser

3. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2021, 2.-3. klasse

3. klasse på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole, Slagelse
Else Vind Andersen

1. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2020, 0.-1. klasse

Lyngby-Taarbæk kommune, Engelsborgskolen, Lyngby, 1.B, Karen K. Andersen

2. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2020, 0.-1. klasse

Svenborg Kommune, Skårup Skole, Skårup, 1.A. Jane Lønberg

3. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2020, 0.-1. klasse

Greve Kommune, Krogårdskolen, 1.X., Sandra Thilemann

Delt 1. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2020, 2.-3. klasse

Odense kommune, Ejerslykkeskolen, 2B., Maj Nedergaard

Delt 1. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2020, 2.-3. klasse

Randers kommune, Bjerregrav Skole, 2A, Hanne S. Fast

3. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2020, 2.-3. klasse

Jyderup kommune, Jyderupskolen, 2E, Gitte Blach

Mikroforskerkonkurrencen 2020

0.A Bakkegårdsskolen

Mikroforskerkonkurrencen 2020

1.A Bakkegårdsskolen Cosmos

Mikroforskerkonkurrencen 2020

3.A Bjerregrav Skole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

3.A Blæsenborgskolen

Mikroforskerkonkurrencen 2020

3.B Blæsenborgskolen

Mikroforskerkonkurrencen 2020

Blåbjerg Børneunivers 21´

Mikroforskerkonkurrencen 2020

2.D Ejbyskolen

Mikroforskerkonkurrencen 2020

0.-1. årgang Friskolen Skallerup

Mikroforskerkonkurrencen 2020

2. årgang Friskolen Skallerup

Mikroforskerkonkurrencen 2020

3.A Fuglsanggårdsskole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

3.B Fuglsanggårdsskole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

3.A Gilbjergskolen, Blistrupskole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

2.D Jyderup Skole Skovvejens Skole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

0. klasse Saltum Udeskole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

1.A Sluseholmen Skole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

0.B Solvangskolen

Mikroforskerkonkurrencen 2020

1.A Sydfalster Skole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

3.A Sydfalster Skole

Mikroforskerkonkurrencen 2020

3.-4. klasse Æblegård Friskole

Nysgerrigpermetoden

En kort beskrivelse af NysgerrigPer-metoden

1. pladsen i Mikroforskerkonkurrencen 2019

2.klasser Egebæk Hviding skole afd. Vadehav

2. pladsen i Mikroforskerkonkurrencen 2019

0.a Molsskolen

3. pladsen i Mikroforskerkonkurrencen 2019

3. D Lille Næstved Skole Afd. Herlufsholm Edderkoppespind

Mikroforskerkonkurrencen 2019

3.aa Kirke Såby skole

Mikroforskerkonkurrencen 2019

0.C, Langelinieskolen

Mikroforskerkonkurrencen 2019

1. D Søndermarksolen, Randers

Mikroforskerkonkurrencen 2019

1.-2. klasse i Ørslevkloster Børneunivers

Mikroforskerkonkurrencen 2019

2. Klasse Refsvindinge Friskole

Mikroforskerkonkurrencen 2019

3. klasse på Lyngbjerggårdskolen

Mikroforskerkonkurrencen 2019

3.klasse fra Midtskolen afdeling Bavnes

Mikroforskerkonkurrencen 2019

Styrkeklasse 2E, Rolf Krakeskolen, Holstebro

Mikroforskerkonkurrencen 2019

0.B Solvangskolen i Farum

Omtale af vinderne på Molsskolen

Avisartikel bragt i Adresseavisen 31. december 019

Kursusmaterialer

OBS – Du kan søge på siden ved at trykke Ctrl + F

Her kan du finde beskrivelser af afholdte kurser samt Power-point oplæg fra kurser.
Med tiden bliver det også her, at man kan finde vidensdeling fra afholdte kurser og inspiration til nye kurser.

Insekter og bestøvning

Opsamlende skriv fra vidensdelingsdag 2018
pdf-fil

Undersøgende arbejde i naturfag

PowerPoint oplæg af Ulla Højllund Linderoth
- som pdf-fil

Om at elske mangfoldigheden

PowerPoint oplæg af Michael Winther
- som pdf-fil

Science med børn

PowerPoint oplæg af Birgitte Virenfeldt Damgaard
- som pdf-fil

Artikler

OBS – Du kan søge på siden ved at trykke Ctrl + F

Her kan du finde offentliggjorte artikler om Krible Krable projektet og relaterede emner.
Det er også her, at du som naturvejleder kan finde skabeloner til presseomtale – nye er på vej.

Krible-krable didaktik

Artikel om "Krible-krable didaktik" fra tidsskriftet 0-14, nr. 3, 2015
Tema: Didaktik i daginstitutionen - hvordan børn lærer.

Pressemeddelelse

Skabelon til naturvejledere, 2018
- ny skabelon med det nye logo kommer snarest.

Pressemeddelelse

Skabelon til daginstitutioner og skoler, 2018
- ny skabelon med det nye logo kommer snarest.

Natur og didaktik i småbørnshøjde

Artikel om "Didaktik i småbørnshøjde" fra tidsskriftet 0-14, nr. 3, 2015
Tema: Didaktik i daginstitutionen - hvordan børn lærer.