MIKROFORSKER…

  • er syv trin med opgaver for nysgerrige børn, der gerne vil udforske dét, der undrer dem i naturen.
  • er en enkel udgave af den hypotetisk deduktiv metode, som har været brugt i forskning og videnskab i århundrede. Den er formuleret og forenklet for at hjælpe børn med at forske i det, som de bliver optaget af og nysgerrige efter at vide mere om.
  • tager udgangspunkt i naturen og Krible Krable-universet. Men i grunden kunne man starte forløbet op alle mulige steder.
  • er inspireret af Nysgjerrigper, udviklet af Norges Forskningsråd. Læs mere på nysgjerrigper.no

Se denne video som beskriver en klasses arbejde gennem de 7 trin.

Klik ind på hvert af de 7 trin og få gode råd til hvordan I gennemfører jeres Mikroforskerprojekt.

FØR DU GÅR I GANG – Læs lidt om din forberedelse af børnene og tilpasning i forhold til dine ressourcer.

De 7 trin


Tag ud i naturen og gå på opdagelse i Krible Krable universet. Gå i skoven, på engen, i vandet eller bare ud på legepladsen. Lad børnene gå på undringsjagt blandt de små dyr. Man kan undre sig om alt muligt!


Saml alle de gode spørgsmål, der opstod på undringsjagten. Vælg et spørgsmål, som I selv kan undersøge. Formuler det enkelt og entydigt. Så er I godt på vej med en problemstilling, I kan forske i.


Hvad tror I svaret på jeres spørgsmål er? Brug al den viden I har, og kom med mulige forklaringer og svar på jeres spørgsmål. Skriv alle jeres forklaringer ned. Sådanne forklaringer kan kaldes hypoteser.


Planlæg hvilke undersøgelser I vil lave, for at finde ud af om hypoteserne stemmer eller ej. Brug flere metoder som for eksempel observation, interview, iagttagelser eller jeres egne forsøg.


Nu skal I gøre alt det, I har planlagt: I skal samle oplysninger og viden, der kan belyse om jeres var rigtig eller forkert. Begge dele er vigtig viden, når man forsker. Husk at dokumentere, hvad I gør undervejs.


Opsummer de resultater I er kommet frem til gennem jeres undersøgelser. Hvilke hypoteser var rigtige og hvilke forkerte? Kan I komme med et svar eller forklaring på det spørgsmål I startede med?


Lav en rapport hvor man kan se og læse, hvad I har tænkt og gjort samt hvilke resultater, I er kommer frem til. Det er vigtigt, at forskere fortæller andre om det, de har fundet ud af. Send rapporten ind og få chancen for at bliver årets Mikroforskerklasse.