BLIV ÅRETS MIKROFORSKERDAGTILBUD

Som et nyt element i Naturvejledning Danmarks projekt ”Krible Krable – flere små forskere i naturen” udskrives i 2021 en børneforskerkonkurrence for dagtilbud.

Målet med konkurrencen er, at få de ældste børnehavebørn til at undersøge og udforske det der undrer dem i Krible Krable universet, ved hjælp af Mikroforskermetoden.

TILMELD DIN INSTITUTION

Tilmeld din institutionen/ din stue fra 1. maj til 1. september 2021 på tilmeldingssiden.

Gennemfør jeres Mikroforsker projekt i løbet af august og september

Opload jeres samlede fotocollage til vores facebook-gruppe i løbet af perioden, dog senest 30. september 2021.

Ved tilmelding får I tilsendt mikroforsker materialer, som kan hjælpe jer gennem processen. Læs mere om metoden her.

HVIS I VIL DELTAG I KONKURRENCEN

I skal bruge Mikroforskermetoden til jeres projekt og emnet for konkurrencen er Krible Krable-universet: Små dyr i den nære natur.

HVEM KAN DELTAGE?

Dagtilbud med børn i alderen 4-6 år.

Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, kan du kontakte Lenette Schunck fra Krible Krable på følgende mail: kriblekrabelenette@gmail.com

METODEN

Læs mere om metoden

Mikroforsker er inspireret af Nysgjerrigper, udviklet af Norges Forskningsråd. Nysgjerrigper har eksisteret siden 1990 og der er meget inspiration og viden at hente på deres hjemmeside: www.nysgjerrigper.no

HVORNÅR?
Konkurrencen starter op efter sommerferien og slutter d. 30. september .

HVORDAN?
Når konkurrencen slutter, vil et relevant dommerpanel samles og udvælge de fotos, der går videre til runde to, efter at fotograferne er blevet kontaktet, og har accepteret betingelserne for at fortsætte. Vinderne udpeges af en professionel jury i starten af oktober 2021 og får besked direkte på Facebook.

HVAD?
I ét opslag skal du enten uploade 7 enkelte fotos eller én samlet collage, der viser hvordan I har arbejdet med alle 7 trin i Mikroforskermetoden. Desuden skal opslaget indeholde følgende oplysninger:

 • navn på dagtilbud
 • antal involverede børn og voksne
 • børnenes alder
 • projektets titel
 • kort beskrivelse af forløbet
 • og desuden hvor lang tid I har været i gang med at forske

DEN GODE FOTOCOLLAGE
– er lavet af de små forskere.

For at deltage i konkurrencen om at blive årets Mikroforskerdagtilbud, skal I indsende en fotocollage til Krible Krables facebook-gruppe.
Billederne skal illustrere

 • jeres tur ud i naturen,
 • jeres undringsspørgsmål
 • jeres hypoteser
 • jeres plan for undersøgelserne
 • de gennemførte undersøgelser
 • jeres resultater og konklusionen
 • dokumentation af formidling til andre.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle dagtilbud med børn i alderen 4-6 år er velkomne til at deltage med egne fotos.
Husk at have persondatalovgivningen (GDPR) i baghovedet, når du fotograferer. Du skal have tilladelse for at offentliggøre billeder, hvis enkeltpersoner er i fokus. Situationsbilleder må du gerne dele uden samtykke, så længe ingen med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Med situationsbillede menes, at formålet med billedet er at vise en aktivitet eller situation. Se mere på datatilsynet.dk

SÅDAN DELTAGER DU:
Du deltager i første runde, ved at uploade jeres fotos som jpg-fil til vores Krible Krable Facebook-gruppe. Når konkurrencen slutter den 30. september, vil der blive udvalgt ca. 10 opslag, som går videre til 2. runde. Hvis du bliver udvalgt til at gå videre til 2. runde, får du direkte besked via Facebook og skal acceptere vores betingelser om rettigheder og accept af offentliggørelse, for at fortsætte i konkurrencen.
Se betingelserne på Facebook eller via linket

Vinderne vil blive kontaktet via Facebook. Hvis vinderen ikke, indenfor 7 dage efter at have fået besked, har henvendt sig, forbeholder Krible Krable sig ret til at udpege en anden vinder. Konkurrencen er på ingen måde tilknyttet, administreret, godkendt eller sponsoreret af Facebook.
Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, kan du kontakte Lenette Schunck fra Krible Krable på følgende mail: lenette@kriblekrable.dk

Jury: er ikke udvalgt endnu

Der vil være præmier til de tre bedste bidrag.
Præmien består af en Krible Krable-rygsæk, der indeholder grej til at gennemføre en Børne-Bioblitz i jeres lokalområde eller på legepladsen.