Mikroforskerkonkurrencen

BLIV ÅRETS MIKROFORSKERKLASSE

Som et nyt element i Naturvejledning Danmarks projekt ”Krible Krable – flere små forskere i naturen” udskrives for første gang i 2020 en børneforskerkonkurrence for 0. – 3. klasse.

Målet med konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge og udforske det der undrer dem i Krible Krable universet, ved hjælp af Mikroforskermetoden.

TILMELDE DIN KLASSE

Tilmeld din klasse fra 1. april til 1. september 2020 på www.mikroforsker.dk

Gennemfør jeres Mikroforsker projekt i løbet af august, september og oktober.

Send rapporten om jeres projekt ind på www.mikroforsker.dk senest 30. oktober 2020.

Ved tilmelding får I tilsendt vejledning, proceskort og plakat, som kan hjælpe jer gennem processen. Læs mere om metoden her (/metode/)

DELTAG I KONKURRENCEN

I skal bruge Mikroforskermetoden til jeres projekt og emnet for konkurrencen er Krible Krable universet: Små dyr i den nære natur.

Send rapporten om jeres projekt ind på www.mikroforsker.dk senest 30. oktober 2020.

Bemærk at I først deltager i konkurrencen, når I har indsendt jeres rapport.

METODEN

Læs mere om metoden her

I 2019 gennemførtes et pilotprojekt i Danmark. Se de rapporter der blev afleveret her.

Og nyd denne video af en klasse der arbejdede med snegleslim.

Mikroforsker er inspireret af Nysgjerrigper, udviklet af Norges Forskningsråd. Nysgjerrigper har eksisteret siden 1990 og der er meget inspiration og viden at hente på deres hjemmeside: www.nysgjerrigper.no

RAPPORTEN

En god rapport beskriver hvordan, I har arbejdet med alle 7 trin i Mikroforskermetoden; jeres oplevelser i naturen, problemstilling, hypoteser, planlægning, undersøgelser og den konklusion I er kommet frem til.

I jeres rapport skal I fortælle om jeres projekt og resultater, så juryen og andre kan læse og se mest muligt om, hvad I har tænkt og arbejdet med i jeres forskningsprojekt.

HUSK derfor at tegne, tage fotos og notere hvad I tænker og gør undervejs gennem hele forløbet.

Rapporten sendes ind som pdf-fil og kan for eksempel indeholde tekst, tegninger, fotos og grafer.

PRÆMIER:

Der vil mindst være en 1.,2. og 3. præmie. Hvis vi får rigtig mange rapporter tilsendt, så uddeler vi også flere præmier.

Præmierne er et beløb som klassen kan bruge til en udflugt til et besøgssted hvor I kan lære mere om natur og videnskab.

Alle klasser, der har indsendt en rapport, får et diplom for deres indsats som Mikroforsker.

HVEM KAN DELTAGE?

Klasser i 0. – 3. klassetrin kan deltage. Specialklasser på lignede trin, er også velkomne til at deltage.

Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, kan du kontakte Kari Hald fra Krible Krable på følgende mail: kriblekrablekari@gmail.com