Svendborg kommune, Skårup Skole, Skårup, 1.A. Jane Lønberg

Projektet har fået tildelt en 2. plads i kategorien 0. – 1. klasse

 

Projektet viser, hvordan man kan bruge mikroforskermetoden til at arbejde med naturvidenskab i en 1.klasse. Det er tydeligt, at afsættet tages i elevernes egne spørgsmål, og at læreren sætter rammen uden at tage styringen. I forløbet fokuseres på tre udvalgte spørgsmål, som undersøges i dybden. To af spørgsmålene går på tusindben og biller hver især, mens det tredje omhandler sammenligning af hastigheden hos tusindben og biller. Eleverne formulerer selv hypoteser og går undersøgende til værks. Nogle spørgsmål undersøges med opslagsbøger, mens andre undersøges i laboratoriet.

Klassen har trukket på skolens naturfagsvejleder, som har bidraget med viden og inspireret til det undersøgende arbejde. Der er i klassen skabt en kultur, hvor man ikke nødvendigvis skal have ret, men at man også kan bruge forkerte antagelser til at opnå ny viden med. Det er helt tydeligt, at der arbejdes med naturfaglig kompetence i form af især undersøgelser, modellering og kommunikation.

Projektet er formidles videre til 0.klasse i form af en udstilling og kan måske inspirere dem til at lave noget lignende. Der er stor inspiration for andre i at arbejde med mikroforskermetoden på samme måde.

Stort tillykke til de involverede lærere og elever.

Se rapporten ved at klikke på billedet.