Skabeloner til naturvejledere

Her kan du hente Krible Krable-skabeloner, til brug ved kommunikation af Krible Krable og Mikroforsker-arrangementer:

HUSK at aktivere redigering, før du begynder at skrive i de åbnede word-dokumenter.

Logoer:
Krible Krable 3 er finansieret af Novo Nordis Fonden og ophængt i Naturvejledning Danmark,
og derfor skal disse to logoer meget gerne optræde i sammenhæng med Krible Krable-logoet.

Novo Nordisk Fondens logo og retningslinjer.

Naturvejledning Danmarks logo og retningslinier.

 

Krible Krable:

Krible Krable logo fritlagt som PNG-fil, læse mere om brugen i nedenstående Designguide

Krible Krable logo som PNG-fil, læse mere om brugen i nedenstående Designguide

Krible Krable logo som JPG-fil, læse mere om brugen i nedenstående Designguide

Krible Krable Designguide
Guiden viser, hvordan du placerer og udformer de tilhørende logoer, hvilken typografi der
anvendes til publikationer, og hvilken farveskala, der ligger til grund for alle trykte og digitale
materialer

Krible Krable brevpapir A4 (zip-fil)
Her indsætter du selv tekst i et brev

Krible Krabe informationsside (side 2) (zip-fil)
Her indsætter du selv tekst i et brev, kun side 2

Krible Krable planche A4 (zip-fil)
Her indsætter du selv tekst og eget logo i dokumentet

Krible Krable planche A3 (zip-fil)
Her indsætter du selv tekst og eget logo i dokumentet

Krible Krable planche A2 (zip-fil)
Her printer du plakaten ud, og limer et A4 ark på i det hvide felt.

Krible Krable-powerpoint skabelon (pptx)
PowerPoint skabelon til Krible Krable og mulighed for at vælge
mange forskellige skabelonsider. Vejledning til download af font.
Her kan man 0gså finde de illustrationer, som frit må bruges i Krible Krable-sammenhænge

Mikroforsker:

Mikroforsker Designguide
Guiden viser, hvordan du placerer og udformer de tilhørende logoer, hvilken typografi der
anvendes til publikationer, og hvilken farveskala, der ligger til grund for alle trykte og digitale
materialer

Mikroforsker brevpapir (zip-fil)
Her indsætter du selv tekst i et brev

Mikroforsker-powerpoint skabelon (pptx)
PowerPoint skabelon til Mikroforskermetoden og mulighed for at vælge
mange forskellige skabelonsider. Vejledning til download af font.

Mikroforsker ikoner, 7 stk (zip-fil)
De 7 mikroforskerikoner som både positiv og negativ (png)